Top
Image Alt

Zgłoszenie

Informacje o wyjeździe
Dane uczestnikaOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA


Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:
[acceptance zgoda-1*]1. zapoznałam/-łem się z Programem wybranej imprezy turystycznej (wraz z jej ceną i pozostałymi warunkami) oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo –Turystyczne Ad Astra, które stanowią integralną część umowy i zobowiązuję się do ich przestrzegania.[/acceptance]


[acceptance zgoda-2*]2. zapoznałam/-em się z Klauzulą Informacyjną RODO dotyczącą Biura Pielgrzymkowo – Turystycznego Ad Astra jako administratora danych osobowych, stanowiącą integralną część umowy.[/acceptance]


[acceptance zgoda-3*]3. zapoznałam/-em się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże, zatwierdzonymi uchwałą nr 71/Z/2015 Zarządu Signal Iduna Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015r. oraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Signal Iduna Polska TU S.A., które stanowią integralną część umowy.[/acceptance]


[acceptance zgoda-4*]4. wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej podanych danych osobowych przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne Ad Astra[/acceptance]


W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje poniższa klauzula zgody na przetwarzanie danych:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji imprezy turystycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania moich danych jest moja zgoda. Zostałem poinformowany i akceptuję, że odbiorcami danych mogą być np. towarzystwa ubezpieczeniowe, wykonawcy usług turystycznych (w tym linie lotnicze, hotele itd.).

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przed okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.You don't have permission to register