Top
Image Alt

Zgłoszenie

Krok 1 z 4

Informacje o wyjeździe

Dane podróżnego

Dokument tożsamości

Podaj dane jednego z poniższych dokumentów:

DOWÓD OSOBISTY

PASZPORT

Współlokator w pokoju hotelowym

Ubezpieczenie (w cenie wyjazdu)

TU Signal Iduna (Link do OWU Ubezpieczenie)

(w przypadku urazu nabytego w czasie wyjazdu i uszczerbku na zdrowiu)

Ubezpieczenie dodatkowe (dla chętnych / dodatkowo płatne)

Link do Warunków Ubezpieczenia od rezygnacji/przerwania wyjazdu

(w przypadku braku możliwości spełnienia przez Organizatora wymagania specjalnego Podróżnego zastosowanie ma Rozdział III ust. 9 i 10 OWU)

Oświadczenia podróżnego

Umowa zostaje zawarta między Organizatorem a Podróżnym i jest objęta tajemnicą handlową. Ogół praw i obowiązków Organizatora i Podróżnego określony jest w OWU (Ogólnych Warunkach Uczestnictwa), które wraz z Programem imprezy turystycznej, kopią certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez Organizatora Ubezpieczeniowej Gwarancji Turystycznej, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże oraz Standardowym Formularzem Informacyjnym stanowią integralną część Umowy.
You don't have permission to register